ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
20
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
102773
 • ชื่อโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกาย"
 • เด็กและเยาวชนมาออกกำลังกายที่เครื่องออกกำลังกาย
102643
 • โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์
 • อบรมเติมเต็มและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกในพื้นที่
89911
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กลุ่มเด็กแกนนำอิงลิชแคมป์เข้ามาเตรียมจัดกิจกรรมและเด็กนักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือดูทีวีหลังเลิกเรียน
90885
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กลุ่มเด็กแกนนำอิงลิชแคมป์เข้ามาเตรียมจัดกิจกรรมและเด็กนักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือดูทีวีหลังเลิกเรียน
94939
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • เรียนรู้ภาษาจีน
66785
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมเชิงวิชาการเล่นให้สมวัย
89004
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • เด็กๆ นักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆตามใจชอบ
91686
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • โครงการถนนวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
96735
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ ๓ วัยฯ เขาสมิง จังหวัดตราด
92668
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนค่ายอิงลิชแคมป์ ประชุมถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรมเสร็จ
68655
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • เสริมทักษะการอ่าน เล่น ให้สมวัย
97594
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • ประชุมสรุปกิจกรรมประจำเดือน
92670
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • เด็กเข้ามานั่งทำการบ้านอ่านหนังสือและดูทีวี
92671
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • นักเรียนทุน ม.ท.ศ. เข้ามาเตรียมงานเฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
97314
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
97309
 • โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
 • โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
95271
 • โครงการวัยใส รู้ภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด ปี ๒
 • โครงการวัยใส รู้ภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด ปี ๒
94965
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
94634
 • โครงการ "พระในบ้าน " (วันแม่แห่งชาติ)
 • โครงการ "พระในบ้าน " (วันแม่แห่งชาติ)
93556
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
93554
 • โครงการ สังคมสร้างสรรค์ ปั่นรักษ์ ปันรู้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
 • โครงการ สังคมสร้างสรรค์ ปั่นรักษ์ ปันรู้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗
93252
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ซ้อมการแสดงถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557
90883
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่เพื่อวางแผนงานเดือนกรกฎาคม
93253
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ซ้อมการแสดงถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557
88282
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
77175
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ชมรมผู้สูงอายุ จากเทศบาลสมุทรปราการมาศึกษาดูงาน
77177
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ร่วมกิจกรรมกับทางอสม.เพื่อต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงานจาก อสม.เชียงใหม่
91689
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2557
92669
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • นายกองค์การบริหารตำบลงิ้วรายพร้อมผู้ติดตามมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม
92770
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างนายกสมาคมโรตารี่นครปฐม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย , นายกเทศมนตรีตำบลโพรงมะเดื่อ และผจก.ศูนย์ ๓ วัยฯ โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 58 เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน
93251
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • จัดเตรียมสถานที่ถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557
88244
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • โครงการปั่นรถไปปลูกรักษ์
90884
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
88481
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเกทบอล
91445
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
91446
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
88897
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬามาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
91449
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
89053
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬามาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
89611
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
89613
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
89666
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
89732
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมแข่งขัน
89910
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • นักกีฬาฝึกซ้อมกีฬา
91447
 • โครงการค่าย English Camp “พี่พาน้องสู่ประชาคมอาเซียน”
 • โครงการค่าย English Camp “พี่พาน้องสู่ประชาคมอาเซียน”
87584
 • ร่วมจัดกิจกรรมวันปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์สามัคคีอำเภอเมืองนครปฐม
 • ร่วมจัดกิจกรรมวันปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์สามัคคีอำเภอเมืองนครปฐม
88482
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • เด็กนักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือและดูการ์ตูนหลังเลิกเรียน
89612
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • เด็กนักเรียนเข้ามาดูสารคดีหลังเลิกเรียน
88304
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ประชุมตัวแทนกลุ่มอาชีพศูนย์ ๓ วัย ฯ โพรงมะเดื่อ และกลุ่มกีฬา
88497
 • กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
 • ประชุมกลุ่มจักรสานของศูนย์ ๓ วัยฯ โพรงมะเดื่อ
85071
 • โครงการฝึกอบรมกีฬากราวด์กอล์ฟ กีฬาเกทบอล ปี ๒๕๕๗
 • โครงการฝึกอบรมกีฬากราวด์กอล์ฟ กีฬาเกทบอล ปี ๒๕๕๗
85216
 • ร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “พี่จูงน้องสู่ประตู่อาเซียนปี3”
 • ร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ “พี่จูงน้องสู่ประตู่อาเซียนปี3”
85066
 • โครงการสร้างจิตสดใส เพิ่มพลังผู้สูงวัย
 • โครงการสร้างจิตสดใส เพิ่มพลังผู้สูงวัย
73823
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
73825
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
68638
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
77475
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
81067
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
73818
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
81064
 • โครงการ ผู้สูงวัย ร้อยรัก ร้อยดวงใจ
 • โครงการ ผู้สูงวัย ร้อยรัก ร้อยดวงใจ
81061
 • โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
 • โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
77471
 • โครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ ศูนย์ ๓ วัยสร้างสายใยรัก
 • โครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ ศูนย์ ๓ วัยสร้างสายใยรัก
77167
 • โครงการ ๓ วัย ใจอาสา
 • โครงการ ๓ วัย ใจอาสา
73845
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/คณะทำงานฯ ศูนย์ ๓ วัยฯ โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
 • โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/คณะทำงานฯ ศูนย์ ๓ วัยฯ โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
73833
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยวิถีพอเพียง
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยวิถีพอเพียง
73832
 • โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์
 • โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์
73675
 • โครงการสายใยรักจากน้ำนมแม่ ปีที่ ๔
 • โครงการสายใยรักจากน้ำนมแม่ ปีที่ ๔
70496
 • โครงการ ส่งเสริมทักษะการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
 • โครงการ ส่งเสริมทักษะการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
70488
 • โครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจภูมิปัญญา (การทำขนมตาล)
 • โครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจภูมิปัญญา (การทำขนมตาล)
70406
 • โครงการแต่งแต้มเติมฝันสร้างสรรค์กิจกรรม (เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗)
 • โครงการแต่งแต้มเติมฝันสร้างสรรค์กิจกรรม (เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗)
68640
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
68636
 • โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ศึกษาตำนานไทยใส่ใจประวัติศาสตร์ไทย
 • โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ศึกษาตำนานไทยใส่ใจประวัติศาสตร์ไทย
68634
 • โครงการเตรียมพร้อม สู่การมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการจักสาน
 • โครงการเตรียมพร้อม สู่การมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพด้านการจักสาน
68625
 • โครงการ ศูนย์๓ วัยฯสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
 • โครงการ ศูนย์๓ วัยฯสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
52699
 • กิจกรรมให้บริการประจำวันทุกวันของศูนย์ ๓ วัยฯโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม
 • กิจกรรมให้บริการประจำวันทุกวันของศูนย์ ๓ วัยฯโพรงมะเดื่อ จ.นครปฐม
44811
 • โครงการ “อนุรักษ์ สืบสาน การละเล่นพื้นบ้านของไทย”
 • โครงการ “อนุรักษ์ สืบสาน การละเล่นพื้นบ้านของไทย”
44807
 • โครงการ "ทำดี ชีวีมีสุข ผูกสายใยรักจากแม่
 • โครงการ "ทำดี ชีวีมีสุข ผูกสายใยรักจากแม่
44796
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
41232
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • โครงการ ศูนย์ ๓ วัย ฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
41231
 • โครงการพัฒนาแกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชน คุณพ่อคุณแม่วัยใส การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
 • โครงการพัฒนาแกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชน คุณพ่อคุณแม่วัยใส การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
41230
 • โครงการวัยใส รู้ภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด
 • โครงการวัยใส รู้ภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด
41187
 • แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดหว้าเอน และวัดโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
 • แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดหว้าเอน และวัดโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
41186
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
40578
 • โครงการวัยรัก วัยใส ใส่ใจวัยรุ่น ให้ความรู้“การป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”
 • โครงการวัยรัก วัยใส ใส่ใจวัยรุ่น ให้ความรู้“การป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”
40582
 • โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี/ราชบุรี โดยศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
 • โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี/ราชบุรี โดยศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม
40579
 • โครงการฝึกอบรมกีฬากราวด์กอล์ฟ กีฬาเกทบอล ปี ๒๕๕๖
 • โครงการฝึกอบรมกีฬากราวด์กอล์ฟ กีฬาเกทบอล ปี ๒๕๕๖
40577
 • โครงการ play and Learn การพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวสู่อาเซียน
 • โครงการ play and Learn การพัฒนาเด็กและเยาวชนก้าวสู่อาเซียน
40576
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
 • โครงการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการ
40211
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯเรียนรู้ภาษาเพื่อก้าวสู่อาเซียน
 • โครงการศูนย์ ๓ วัยฯเรียนรู้ภาษาเพื่อก้าวสู่อาเซียน
40156
 • โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงวัย
 • โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ห่วงใยผู้สูงวัย
40127
 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ ๓ วัยฯโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐมระดับพื้นที่
 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ ๓ วัยฯโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐมระดับพื้นที่
40126
 • โครงการสายใยรักจากน้ำนมแม่
 • โครงการสายใยรักจากน้ำนมแม่
40125
 • โครงการของขวัญจากใจส่งความสุขให้น้องสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • โครงการของขวัญจากใจส่งความสุขให้น้องสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
39468
 • โครงการของขวัญจากใจส่งความสุขให้น้องสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • โครงการของขวัญจากใจส่งความสุขให้น้องสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
39466
 • โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
 • โครงการสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
39458
 • โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์สายใย
 • โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานสัมพันธ์สายใย
38974
 • โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ไหว้พระสุขใจ
 • โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย ไหว้พระสุขใจ
37825
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
 • โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
38666
 • โครงการไข่สมุนไพร ไอโอดีน เพื่อสุขภาพ
 • โครงการไข่สมุนไพร ไอโอดีน เพื่อสุขภาพ
38267
 • โครงการของขวัญจากใจส่งความสุขให้น้องสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • โครงการของขวัญจากใจส่งความสุขให้น้องสัญจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
38659
 • โครงการ การบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
 • โครงการ การบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
37831
 • โครงการศิลปะประดิษฐ์ (การผูกผ้าในพิธีต่างๆ)
 • โครงการศิลปะประดิษฐ์ (การผูกผ้าในพิธีต่างๆ)
27603
 • โครงการศูนย์๓วัย สร้างงานสร้างอาชีพ
 • ดำเนินงานตามโครงการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

สภาพอากาศ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซด์

 

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

ชื่อโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “แค่ขยับเท่ากับออกกําลังกาย"
เด็กและเยาวชนมาออกกำลังกายที่เครื่องออกกำลังกาย

โครงการเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์
อบรมเติมเต็มและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกในพื้นที่

กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
ประชุมสรุปกิจกรรมประจำเดือน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข


แสดงทั้งหมด >>

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 105
Content : 88
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 20195
  เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
034-377-911

ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว โพรงมะเดื่อ
เลขที่177/6 หมู่5 ต.โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-377-911
โทรสาร 034-377-911
Email: phrongmaduea.tgc@familylove.go.th